05h01, ngày 18/09/2021
Preview

Thông tin - Sự kiện

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2015

10/04/2015 3:18 CH
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2015.

Theo đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015, sau khi nghiên cứu và xem xét, Bộ VHTTDL đồng ý tổ chức phục dựng Lễ hội Bun huột nặm (Tết té nước), dân tộc Lào tại bản Na Sang I, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên năm 2015 thay việc phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Mảng.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên chỉ đạo, tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Lào theo đúng văn bản số 618/BVHTTDL-VHTT ngày 27 tháng 2 năm 2015 về việc hướng dẫn hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015 và báo cáo kết quả về Bộ VHTTDL (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để tổng hợp.

TH

Xem thêm
Lễ hội quốc tế
Liên kết website
             
             
 

Trang Thông tin Lễ hội Việt nam. http://lehoivietnam.gov.vn

Thực hiện : Phòng Thông tin, Truyền thông và QHCC,

Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch
ĐC: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội; Tel: (84-4) 39745846
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này