12h34, ngày 13/08/2020
Preview

Thông tin - Sự kiện

Bộ VHTTDL: Không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan

26/03/2015 10:46 SA
Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên. Nguồn: internet

(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan, việc cấp phép phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Trong thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần phải chấn chỉnh kịp thới

Theo nội dung công văn Bộ VHTTDL gửi các Sở VHTTDL các tỉnh thành phố, Bộ yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm kê các loại hình lễ hội. Trên cơ sở đó, phân loại, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan; việc cấp phép phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đối với các lễ hội được tổ chức định kỳ mà có nghi thức, nghi lễ, nội dung gây bức xúc trong dư luận như: “đâm trâu”, “chọi trâu”, “cầu trâu”, “chém lợn”, “cướp phết”, “tranh lộc”… cần tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, hội thảo và lựa chọn hình thức phù hợp, vận động nhân dân loại bỏ, thay thế các tập tục để phù hợp với xu thế thời đại. Không cấp phép mới, phục dựng đối với những lễ hội có hình thức, nội dung tương tự. Việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, vi phạm nếp sống văn hóa, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 737/BVHTTDL-VHCS ngày 06/3/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

TH
Xem thêm
Lễ hội quốc tế
Liên kết website
             
             
 

Trang Thông tin Lễ hội Việt nam. http://lehoivietnam.gov.vn

Thực hiện : Phòng Thông tin, Truyền thông và QHCC,

Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch
ĐC: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội; Tel: (84-4) 39745846
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này