01h03, ngày 13/08/2020
Preview

Thông tin - Sự kiện

Bộ VHTTDL: Hỗ trợ phục dựng 06 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2015

19/03/2015 11:22 SA
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

(Cinet)- Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ phục dựng 06 lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Lâm Đồng và Quảng Trị trong năm 2015

Cụ thể, 06 lễ hội truyền thống được phân bổ kinh phí để tổ chức phục dựng bao gồm: Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu; Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mảng, tỉnh Điện Biên; Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Pu Péo, tỉnh Hà Giang; Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc La Ha, tỉnh Sơn La; Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mạ, tỉnh Lâm Đồng; Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Bru-Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị.

Kinh phí hỗ trợ phục dựng cho mỗi lễ hội là 100 triệu đồng thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2015.

Hiện Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Sở VHTTDL các tỉnh trên về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

Cụ thể, sở VHTTDL các tỉnh sẽ khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội bao gồm: tên lễ hội, thời điểm diễn ra lễ hội, mục đích, ý nghĩa của việc phục dựng lễ hội gửi về Bộ VHTTDL (Vụ Văn hóa dân tộc) để tổng hợp trước ngày 20/3/2015. Trong đó, chú trọng đến việc chỉ đạo tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc được lưu giữ trong đời sống dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu đồng thời phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng.

Trước khi tổ chức phục dựng Lễ hội 15 ngày gửi giấy mời về Vụ Văn hóa dân tộc để kiểm tra và dự lễ hội. Khi phục dựng lễ hội phải đảm bảo những giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, không gian không nên tùy tiện, lạm dụng các hình thức sinh hoạt văn hóa mới làm phai nhòa bản sắc văn hóa dân gian, tránh mang nặng yếu tố thương mại hoặc lợi dụng để mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong đời sống xã hội, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi hoàn thành việc phục dựng lễ hội, Sở VHTTDL các tỉnh báo cáo bằng văn bản và gửi hồ sơ khoa học về Vụ Văn hóa dân tộc để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

TH

Xem thêm
Lễ hội quốc tế
Liên kết website
             
             
 

Trang Thông tin Lễ hội Việt nam. http://lehoivietnam.gov.vn

Thực hiện : Phòng Thông tin, Truyền thông và QHCC,

Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch
ĐC: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội; Tel: (84-4) 39745846
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này