02h31, ngày 11/07/2020
Preview

Thông tin - Sự kiện

Bộ VHTTDL: cần nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội

11/03/2015 3:55 CH
Lễ hội chém lợn. Nguồn: internet

(Cinet) – Đó là một trong những nội dung Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương

Theo kết quả, kiểm tra, đánh giá hoạt động lễ hội ở nhiều địa phương trong cả nước, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã đạt được những kết quả tốt, đảm bảo đúng quy định của nhà nước; giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy; lượng người tham gia lễ hội đông hơn, văn minh hơn. Tại các di tích, lễ hội, việc thắp hương, hoá vàng, mã, hoá sớ… đã thực hiện đúng quy định của Ban Tổ chức; vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích, lễ hội đảm bảo sạch, đẹp. Tình trạng đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch đã hạn chế nhiều; hàng quán, dịch vụ, giao thông, bến, bãi được bố trí khoa học, đảm bảo không gian lễ hội văn minh, trật tự. Tuy nhiên, cũng trong nhiều lễ hội, đặc biệt là các lễ hội dân gian còn tồn tại những tập tục như: “chém lợn”, “đâm trâu”, “treo cổ trâu”, “cướp lộc”… mà các cơ quan báo chí đã phản ánh, tạo sự  bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VHTTDL đề nghị Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ VHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Triển khai Công văn số 09-CV/BCSĐ ngày 12/2/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL; Công văn số 556/BVHTTDL-VHCS ngày 12/2/2015 của Bộ VHTTDL về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy trì các tập tục gây phản cảm đang được các cơ quan truyền thông và dư luận quan tâm. Từ đó, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thay đổi hình thức tổ chức phù hợp đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Bộ VHTTDL và Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia./.

TH

Xem thêm
Lễ hội quốc tế
Liên kết website
             
             
 

Trang Thông tin Lễ hội Việt nam. http://lehoivietnam.gov.vn

Thực hiện : Phòng Thông tin, Truyền thông và QHCC,

Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch
ĐC: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội; Tel: (84-4) 39745846
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này